Force Ten    By: Rush
========================

  w  +w  +w  +w  +w  +w  +w  +w  +w  +w  +w  +w  +w  +H e e 
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----9-12-+
|4:-R-|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----7-10-|
|4:---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|
+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---------+


 + e e e e e e e e E  e e e e e e e e  e e e e e e e e 
+--12---------------12-+-----14---12-----12-+-----14---12-----12-+
|--10---------------10-|-----12---10-----10-|-----12---10-----10-|
|-----0-0-0-0-0-0-0----|-0-0----0----0-0----|-0-0----0----0-0----|
+----------------------+--------------------+--------------------+


 e e e e e e e e  e e e e e e e e  e e e e e e e e 
+-----14---12---9-12-+-12-------------12-+-----14---12-----12-+
|-----12---7----7-10-|-10-------------10-|-----12---10-----10-|
|-0-0----0----0------|----0-0-0-0-0-0----|-0-0----0----0-0----|
+--------------------+-------------------+--------------------+


 e e e e e e e e  e e e e e e ee  e e e e e e e e 
+-----14---12-----12-+-----14---12---12-+-12-------------12-+
|-----12---10-----10-|-----12---10---10-|-10-------------10-|
|-0-0----0----0-0----|-0-0----0----0----|----0-0-0-0-0-0----|
+--------------------+------------------+-------------------+


 e e e e e e e e  e e e e e e e e  e e e e e e ee 
+-----14---12-----12-+-----14---12-----12-+-----14---12---12-+
|-----12---10-----10-|-----12---10-----10-|-----12---10---10-|
|-0-0----0----0-0----|-0-0----0----0-0----|-0-0----0----0----|
+--------------------+--------------------+------------------+


  e e e e e e e e  e e e e e e e e  e e e e e e e e 
+-12-------------12-+-----14---12-----12-+-----14---12-----12-+
|-10-------------10-|-----12---10-----10-|-----12---10-----10-|
|----0-0-0-0-0-0----|-0-0----0----0-0----|-0-0----0----0-0----|
+-------------------+--------------------+--------------------+


 e e e e e e e e  +w  e q e e e e e  e e e e e e e e  e q q e e e 
+-----14---12-------+----+---------------+-----------------+-------------+
|-----12---10-------|----|---------------|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-|
|-0-0----0----0-0-0-|----|---------------|-----------------|-------------|
+-------------------+----+-5-5-5-5-5-5-5-+-----------------+-------------+


 e e e e e e e e  e e e e e e e e  e q q q e  e e e e e e e e 
+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+
|-----------------|-9-----9-----9---|-----------|-----7-----------|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|---7-7---7-7---7-|-----------|-------------7---|
+-----------------+-----------------+-5-5-5-5-5-+-5-5---5-5-5---5-+


 e e e e e e e e  e e e q e e e  e e e e e e e e  q e q e q 
+-----------------+---------------+-----------------+-----------+
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-|---R-------------|-6---7---9-|
|-----------------|---------------|-7---7-7-7-7-7-7-|---7---7---|
+-----------------+---------------+-----------------+-----------+


 e e e q e e e  e e e e e e q  e e e e e e e e  e e e e e e e e 
+---------------+---------------+-----------------+-----------------+
|-----7-----7---|-----7---7---7-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-6-6-6-8-8-|
|-5-5---5-5---5-|-5-5---5---5---|-----------------|-----------------|
+---------------+---------------+-----------------+-----------------+


 e e e e e e e e  e e e e e e e e  e q e e e e e  e e e e e e e e 
+-----------------+-----------------+---------------+-6---------------+
|-----------------|-------3-3-3-4-4-|---------------|-----------------|
|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-----------|-4-4-4-4-4-4-4-|---4-4-4-3-4-3-4-|
+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+


 e e e q e e e  e e e e e e e e  e e e e e e e e  e e e e e e e e 
+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-----------------|-----------------|
|---------------|-----------------|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|
+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+


 e e e e e e e e  e e e e e e e e  e e h q  +q q q^q^q^  w  +w   W 
+-----------------+-----------------+-----4-4-+----4-------+----+----+-----+
|-----------------|-----------------|---------|------7-7-7-|-10-|----|6:-R-|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-2-2-----|------------|----|----|4:---|
+-----------------+-----------------+---------+------------+----+----+-----+


 q w+q  +W  q w+q  W  q w+q  q w+q  q w e e   H e e 
+-------+----+-------+---+-------+-------+-----9-12-+---12---12-+
|---R---|----|---R---|---|---R---|---R---|---R-7-10-|4:-10-R-10-|
|-------|----|-------|---|-------|-------|----------|4:---------|
+-3-----+----+-3-----+-1-+-3-----+-5-----+-3--------+-----------+


 e e e e e e e e  e e e e e e e e  e e e e e e e e  H e e 
+-----14---12-----12-+-----14---12-----12-+-----14---12---9-12-+-12---12-+
|-----12---10-----10-|-----12---10-----10-|-----12---10---7-10-|-10-R-10-|
|-0-0----0----0-0----|-0-0----0----0-0----|-0-0----0----0------|---------|
+--------------------+--------------------+--------------------+---------+


 e e e e e e e e  e e e e e e e e  e e e e e e e e  +H e e 
+-----14---12-----12-+-----14---12-----12-+-----14---12-------+--------+
|-----12---10-----10-|-----12---10-----10-|-----12---10-------|--------|
|-0-0----0----0-0----|-0-0----0----0-0----|-0-0----0----0-0-0-|--------|
+--------------------+--------------------+-------------------+----5-5-+


 e e e e e e e e  e e e e e e e e  e e e e e e e e  e e e e e e e e 
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-----R-----------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-7-7---7-7-7-7-7-|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+


 e e e e e e q  e e e e e e e e  e e e e e e e e  e e e e e e e e 
+---------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|-7-6---7-6---7-|-------7-----7---|---7-----7---9-7-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
|-----7-----7---|-----------------|-----------------|-----------------|
+---------------+-5-5-5---5-5---5-+-5---5-5---5-----+-----------------+


 e e e e e e e e  e e e e e e e e  +e e e e e e e e  e e e e e e e e 
+-----------------+-----4---4-------+------4---4-------+-----------------+
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-2-2---2---2-2-2-|----2---2---2-2---|-----7---7---7---|
|-----------------|-----------------|----------------5-|-5-5---5---5---5-|
+-----------------+-----------------+------------------+-----------------+


 e e e e s s s s s s s s  e e e e e e e e  e e e q e e e  e e e e e e e e 
+-------------------------+-----------------+---------------+-----------------+
|-7---7-------------------|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-|-----------------|
|---5---5-2-2-2-2-3-3-4-4-|-----------------|---------------|-6-6-6-6-6-6-6-6-|
+-------------------------+-----------------+---------------+-----------------+


 e e e e e e e e  e e e e q e e  q e e q q  e e e e e e e e  e q e e e q 
+-----------------+---------------+-----------+-----------------+-------------+
|-----------------|---------R-----|-R-----R---|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-6-8-8-8-6-|
|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-4-4-4-4---4-4-|---4-4---4-|-----------------|-------------|
+-----------------+---------------+-----------+-----------------+-------------+


 e e e e e e e e  e e e e e e e e  e e e e e e e e  e e e e e e e e 
+-----------------+-----------------+-----6-------6---+-----6-----6---6-+
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-4-4---4-4-4---4-|-4-4---4-4---4---|
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+


 e e e e e e e e  e e q q^q^q^ w  +w   W  e e w+q  +W  e e w+q  W 
+-----4-------4---+-----4-------+-5-+----+-----+---------+----+---------+---+
|-----------------|-------7-7-7-|-7-|----|6:-R-|-----R---|----|-----R---|---|
|-2-2---2-2-2---2-|-2-2---------|---|----|4:---|---------|----|---------|---|
+-----------------+-------------+---+----+-----+-3-3-----+----+-3-3-----+-1-+


 e e w+q  e e w+q  e e w e e   e e e e e e e e  e e e e e e e e 
+---------+---------+-------9-12-+---12-------------12-+-----14---12-----12-+
|-----R---|-----R---|-----R-7-10-|4:-10-------------10-|-----12---10-----10-|
|---------|---------|------------|4:----0-0-0-0-0-0----|-0-0----0----0-0----|
+-3-3-----+-5-5-----+-3-3--------+---------------------+--------------------+


 e e e e e e e e  e e e e e e e e  e e e e e e e e 
+-----14---12-----12-+-----14---12---9-12-+-12-------------12-+
|-----12---10-----10-|-----12---10---7-10-|-10-------------10-|
|-0-0----0----0-0----|-0-0----0----0------|----0-0-0-0-0-0----|
+--------------------+--------------------+-------------------+


 e e e e e e e e  e e e e e e e e  e e e e e e e e 
+-----14---12-----12-+-----14---12-----12-+-----14---12---9-12-+
|-----12---10-----10-|-----12---10-----10-|-----12---10---7-10-|
|-0-0----0----0-0----|-0-0----0----0-0----|-0-0----0----0------|
+--------------------+--------------------+--------------------+


  e e e e e e e e  e e e e e e e e  e e e e e e e e 
+-12-------------12-+-----14---12-----12-+-----14---12-----12-+
|-10-------------10-|-----12---10-----10-|-----12---10-----10-|
|----0-0-0-0-0-0----|-0-0----0----0-0----|-0-0----0----0-0----|
+-------------------+--------------------+--------------------+


 e e e e e e e e  e e e e e e e e  e e e e e e e e 
+-----14---12---9-12-+-12-------------12-+-----14---12-----12-+
|-----12---10---7-10-|-10-------------10-|-----12---10-----10-|
|-0-0----0----0------|----0-0-0-0-0-0----|-0-0----0----0-0----|
+--------------------+-------------------+--------------------+


 e e e e e e e e  e e e s s e e q  e e e e e e e e 
+-----14---12-----12-+-----14-12-12-12-12-12-+-----------------+
|-----12---10-----10-|-----12-10-10-10-10-10-|-----R-----------|
|-0-0----0----0-0----|-0-0-------------------|-0-0---0-3-2-0---|
+--------------------+-----------------------+---------------3-+


 +e e q e e e e  e e e e e e e e  +e e q e e e e  e e q e e e e 
+----------------+-----------------+----------------+---------------+
|------R-----R---|-----R-----------|------R---------|-----R---------|
|----------------|-0-0---0-3-2-0---|------------0---|-----------3---|
+----3---3-3---3-+---------------3-+----3---3-3---3-+-1-1---1-1---3-+


 e e q e e e e  e e e e e e e e  e e h e e  H e e  e e e e e e e e 
+---------------+-----------------+-------9-12-+-12---12-+-----14---12-----12-+
|-R---R-----R---|-----R-----------|-----R-7-10-|-10-R-10-|-R---12---10-----10-|
|---------------|-0-0---0-3-2-0---|------------|---------|---0----0----0-0----|
+---3---3-3---3-+---------------3-+-3-3--------+---------+--------------------+


 e e e e e e e^e^e^  e^e^e^ e^e^e^ e^ e^ e^ e^ e^ e^ w  +w   W  +W 
+-----14---12---------+-12-----14-----12-12-12-14-14-14-+---+----+-----+----+
|-----12---10---------|-10-----12-----10-10-10-12-12-12-|---|----|6:-R-|----|
|-0-0----0----0-0-0-0-|----0-0----0-0-------------------|-0-|----|4:---|----|
+---------------------+---------------------------------+---+----+-----+----+


 +W  +W  e e e^e^e^e e e^e^e^e e e^e^e^ e e e^e^e^e e e^e^e^e e e^e^e^ 
+----+----+-------------------------------+-------------------------------+
|----|----|-------------------------------|-------------------------------|
|----|----|-------------------------------|---------------------------5-7-|
+----+----+-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-+-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-----+


 e e e^e^e^e e e^e^e^e e e^e^e^ e e e^e^e^e e e^e^e^e e e^e^e^ 
+-------------------------------+-------------------------------+
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|---------------------------5-7-|
+-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-+-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-----+


 e e e^e^e^e e e^e^ e^e e e^e^e^ e e e^e^e^e e e^e^e^e e e^e^e^ 
+-------------------14-----------+-------------------------------+
|--------------------------------|-------------------------------|
|--------------------------------|---------------------------5-7-|
+-5-5-5-5-5-5-5-5-5----5-5-5-5-5-+-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-----+


 e e e^e^e^e e e^e^e^e e e^e^e^ e e e^e^e^e e e^e^ e^e e e^e^e^ 
+-------------------------------+-------------------12-----------+
|-------------------------------|--------------------------------|
|-------------------------------|--------------------------------|
+-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-+-3-3-3-3-3-3-3-3-3----3-3-3-3-3-+


 e e e^e^e^e e e^e^e^e e e^e^e^ e e e^e^e^e e e^e^ e^e e e e 
+-------------------------------+-------------------14-----9-12-+
|-------------------7-----------|--------------------------7-10-|
|-------------------------------|-------------------------------|
+-5-5-5-5-5-5-5-5-5---5-5-5-5-5-+-5-5-5-5-5-5-5-5-5----5-5------+


   e e e e e  e e e e e e e e  e e e e e e e e  e e e e e e e e 
+---12-------12-+-----14---12-----12-+-----14---12-----12-+-----14---12---9-12-+
|4:-10-------10-|-----12---10-----10-|-----12---10-----10-|-----12---10---7-10-|
|4:----0-0-0----|-0-0----0----0-0----|-0-0----0----0-0----|-0-0----0----0------|
+---------------+--------------------+--------------------+--------------------+


  e e e e e e e e  e e e e e e e e  e e e e e e e e 
+-12-------------12-+-----14---12-----12-+-----14---12-----12-+
|-10-------------10-|-----12---10-----10-|-----12---10-----10-|
|----0-0-0-0-0-0----|-0-0----0----0-0----|-0-0----0----0-0----|
+-------------------+--------------------+--------------------+


 e e e e e e e e  H e e  e e e e e e e e  e e e e e e e e 
+-----14---12---9-12-+-12---12-+-----14---12-----12-+-----14---12-----12-+
|-----12---10---7-10-|-10-R-10-|-----12---10-----10-|-----12---10-----10-|
|-0-0----0----0------|---------|-0-0----0----0-0----|-0-0----0----0-0----|
+--------------------+---------+--------------------+--------------------+


 e e e e e e e e  H e e 
+-----14---12---9-12-+-12---12-+
|-----12---10---7-10-|-10-R-10-|
|-0-0----0----0------|---------|
+--------------------+---------+


==========================================================================

        Created using the Bass Tab Creator
   __     by Mario D'Alessio (motcid!marble!dalessio)
  +|oo|+    
  +|oo|+    Notes: w = Whole h = Half q = Quarter
   ||         e = 8th  s = 16th t = 32nd x = 64th
   ||
   ||         Capital durations are dotted notes
   ||          (equal to 1.5 times the duration value)
   ||
   ||       #
   ||     +----+          +----+
 _ || _   |*--*+ = MEASURE    |4:--| = TIME
 _||_//   |*--*+  REPEATS    |4:--|  SIGNATURES
  | [] |    +----+  (#=Num Repeats) +----+
  | || |
 / []    + = TIE     ^ = TRIPLET      > = BEND
 ______/   H = HAMMER ON   = SLIDE TO FRET   R = Rest
        P = PULL OFF  X = SLIDE TO NOWHERE ~ = Trill


Текст, аккорды и табулатура для песни "Force Ten", исполняет "Rush".
Используемые в песне аккорды можно найти в разделе Как брать аккорды. Аккорды для шестиструнной гитары. Другие песни можно найти на нашем сайте, воспользовавшись алфавитным указателем вверху страницы.


 
Ошибка в тексте? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter