From: [email protected] (Martin Szojak)
Subject: CRD: Arbeit (Ostbahn Kurti & Chefpartie)

Arbeit
(Ostbahn Kurti)

D G D D A D

D
Es is no finsta,
  G      D
do hea i eam scho

Er redt nix und huast v,
        A
waamt sein Kaffee am Rescho

    D
I lieg no in da Hapf'n
    G     D
wann de Tia drausst geht

Weu in die Arbeit,
  A        G    D
de Arbeit kummt ma net z'spt.


Vuabei an hochgwachsene Huesa
    G      D
volla zsammgstauchte Leit

Zerscht min Rad'l, dann min Rolla,
       A
auf's Auto spart a bis heit.

  D
Er is bald derrisch von der Hackn
     G     D
und er is blind fias Lebn,
            A
Weu in da Arbeit, in da Arbeit,
      G   D
do mua? ma ollas gebn.


Wann a hamkummt is finsta,
  G     D
da Tag is vuabei.

Er hot tan wos zum tuan is,
    A
weu des mua? so sei.

  D
Er redt nix und huast vue,
    A
w sein Ruah und sein Tee mit Rum

    G      D
Weu des Lebn des is Arbeit
    A     D
und de bringt eam um.

  G    D
Des Lebn is Arbeit,
        A      D
sagt a, und de bringt mich um!


--


Текст, аккорды и табулатура для песни "Arbeit", исполняет "Kurti Ostbahn".
Используемые в песне аккорды можно найти в разделе Как брать аккорды. Аккорды для шестиструнной гитары. Другие песни можно найти на нашем сайте, воспользовавшись алфавитным указателем вверху страницы.


 
Ошибка в тексте? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter